Naše hodnoty - etický kodex

KVALITA, PROFESIONALITA, SPOLEHLIVOST, FLEXIBILITA a VSTŘÍCNOST při zajišťování požadavků a potřeb zákazníků jsou charakteristické hodnoty, které tým odborníků společnosti STROZATECH uplatňuje ve všech svých činnostech.

Vize - náš cíl

Postupné vybudování (na vrcholy se neútočí, na vrcholy se stoupá) a následovné provozování (problémy jsou naše šance) továrny na prototypy, technologie a uvádění výsledků výzkumu do výroby.

Cílem firmy je zvýšená konkurenceschopnost zákazníků při maximálním zhodnocení jejich investic. Společnost si dále klade za cíl, aby se zákazník mohl maximálně spolehnout na výsledky a přínosy spolupráce v oblasti strojů, zařízení a technologií a mohl se tak plně věnovat realizaci vlastních záměrů.

Firemní filozofie

Nám dobře a nikomu zle.

Největší radost má člověk z dobře vykonané práce.

"Firemní hymna": Dělání - dělání je lék (text)

Osm pravidel dialogu

1. Tvůj oponent není nepřítelem, ale partnerem při hledání pravdy. Cílem naší diskuze je pravda, nikoliv intelektuální soutěž. Účast v dialogu předpokládá trojí úctu: k pravdě, k druhému, k sobě.

2. Snaž se porozumět druhému. Nepochopíš-li správně názor oponenta, nemůžeš jeho tvrzení ani vyvracet, ani uznávat. Formuluj sám jeho námitky, aby bylo jasné, jak jim rozumíš.

3. Tvrzení bez věcných důkazů nevydávej za argument. V takovém případě jde pouze o tvé mínění a partner mu nemusí přiznat váhu argumentu.

4. Neutíkej od tématu. Nevyhýbej se nepříjemným otázkám nebo argumentům tím, že svedeš diskuzi jinam.

5. Nesnaž se mít za každou cenu poslední slovo. Množství slov nenahradí chybějící argument. Umlčení oponenta neznamená vyvrácení jeho argumentů ani popření jeho myšlenek.

6. Nesnižuj osobní důstojnost oponenta. Kdo napadá osobu protivníka, ztrácí právo účastnit se dialogu.

7. Nezapomínej, že dialog vyžaduje kázeň. Nakonec rozumem, nikoli emocemi formulujte svá tvrzení a úsudky. Kdo není schopen své city a vášně ovládat a kdo není schopen srozumitelně a klidně vyjádřit svůj názor, nemůľe vést smysluplný rozhovor s druhými.

8. Nezaměňuj dialog s monologem. Všichni mají stejné právo se vyjádřit. Nezabíhej k podružnostem. Ohleduplnost vůči ostatním se projevuje i tím, že dokážeš šetřit jejich čas.

Čas jsou peníze

Čas je vždy a každému k dispozici ve stejné míře. Nikdo ho nemá k dipozici více než druhý.

Čas nelze koupit, prodat, zdědit, prodloužit, zkrátit, věnovat, vypůjčit si, ukrást, vyměnit ho za něco jiného nebo ho uschovat na zlé časy, tak jak je to možné s jinými zdroji, které máme k dispozici.

Je stabilní - nekazí se, jeho kvalita je stálá, nepodléhá inflaci, inovaci, různým změnám, módním či jiným vlnám.

Nesutále se spotřebovává, ať ho využíváme efektivně, neefektivně nebo vůbec ne.

Není pravda, že čas nemá žádnou cenu. Každých 24 hodin platíme jedním dnem svého života.

Můj čas = můj život!

Kdo je zákazník?

Zákazník je nejdůležitější osobou této budovy a je jedno, jestli se dostaví osobně, napíše nebo zatelefonuje.

Zákazník není zavislý na nás, ale my na něm.

Zákazník nás nikdy neruší v práci! Neděláme mu laskavost tím, že mu sloužíme, ale on ji dělá nám tím, ľe nám dává příležitost.

Zákazník není někdo, s kým je nutno bojovat. Ještě nikdo nad svým zákazníkem nezvítězil.

Zákazník je někdo, kdo k nám přichází se svými přáními. Naši snahou je toto přání splnit - otimálně jak pro něho, tak pro nás.

Je lehčí si zákazníka udržet, než-li jej znovu získat.

Pravidla úspěšného podnikatele

Dlouhodobým smyslem naší činnosti je staré měnit na nové a dobré na lepší. Našim krédem jsou nové myšlenky, prostředkem komplexní řešení a cílem nové projekty.
The long-term meaning of our activity is to change the old into the new, the good into the better. Our credo is new ideas throught the complete solutions and goals of new projects.

Tři nejdůležitější věci v podnikání jsou důvěra, charakter a dobré jméno.
The three most important things in business are trust, character and a good name.

Váš prospěch je našim prospěchem, Váš úspěch je naším úspěchem.

Nejúspěšnější podnikatel je člověk, který se drží starého, dokud je to dobré, a jde za novým, pokud je to lepší.
The most successful entrepreneur is the man who keeps to the old thing while it is good and follows the new one as soon as it is better.

Životní silou v podnikání je upřímná touha sloužit. Podnikání je věda o službách. Navíc prosperuje ten, kdo slouží nejlépe.
The lifeblood of business is a sincere desire to serve. Business is the science of services. He who serves the best most prospers.

Nejdůležitější přísadou receptu na úspěch je umění vycházet s lidmi.
The most important ingredient in the recipe for success is the art of getting along with people.

Žádný skutečný podnikatel nikdy nevkročil na cestu trvalého úspěchu jinak než tvrdou, inteligentní prací, provázenou dobrou pověstí a charakterem.

Schopný průmyslník, který dokáže poskytnout práci a plat, je pro dějiny cennější než kterýkoliv politik nebo voják.

Přátelství založené na obchodě je o mnoho lepší než obchod založený na přátelství.
Friendship based on business is much better than business based on friendship.

Na peníze se musí dívat jen jako na prostředek, který Vás dovede k cíli.
Money must be looked at only as the means which will bring you to your goal.

Bohatství není ve vydělávání peněz, ale ve formování člověka, který je vydělává.

"Neumíš? Naučíme tě! Nemůžeš? Pomůžeme ti! Nechceš? Nepotřebujeme tě!"
"Vzpomínka na špatnou kvalitu trvá déle než krátká radost z nízké ceny."
"Přírodu jsme nedostali jako dědictví po předcích, nýbrž jako půjčku od potomků."
"Co neměříme to neřídíme."
"Dobré účty dělají dobré přátele"
"Jakost znamená, že se vrátí zákazník ne zboží."
"Devadesát procent úspěchu záleží na dobré přípravě."
"Každý problém má své řešení."
"FESTINA LENTE - spěchej pomalu!"
"Člověk se má bát až potom."
"Inspirace je hezčí sestra usilí."Copyright © 2008 STROZATECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Napište nám.
Mapa stránek | Nerez Svoboda s.r.o.